Công văn số 6942/QLD-KD về việc công bố danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP củaCP (Đợt 2)
[21/07/2022 08:39:15]

Ngày 20 tháng 7 năm 2022 Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ban hành công văn số 6942/QLD-KD công bố danh mục thuốc theo  quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP củaCP (Đợt 2). Theo đó trong đợt 2 này có 3579 thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 có hiệu lực đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên chưa thể hoàn thành thủ tục gia hạn đăng ký lưu hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Thông tin chi tiết các thuốc được gia hạn tham khảo tại địa chỉ: https://dav.gov.vn/upload_images/files/6942_QLD_%C4%90K_signed.pdf