Công văn số 2176 của Bộ Tài chính trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội
[06/04/2020 17:19:25]

Công văn số 2176 của Bộ Tài chính trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội liên quan đến thẩm quyền của Bộ Tài Chính về đề nghị sửa đổi thuế suất xuất nhập khẩu nguyên liệu, nguyên liệu phối hợp làm thuốc, thành phẩm....Các doanh nghiệp nghiên cứu nếu thấy trả lời của BTC chưa thuyết phục xin gửi ý kiến phản biện, Hiệp hội sẽ tiếp tục ý kiến BTC nếu cần thiết.