Công văn số 12705/QLD-KD ngày 26/7/2019 của Cục QLD trả lời các kiến nghị của Hiệp hội
[21/08/2020 09:48:19]

Công văn số 12705/QLD-KD ngày 26/7/2019 của Cục QLD trả lời công văn số 28/HHD ngày 28/6/2019 của Hiệp hội gửi thứ trưởng Trương Quốc Cường về kết quả tọa đàm giải quyết khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Đây là phần trả lời các kiến nghị bổ sung sau buổi tọa đàm giữa giữa BCH với Lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Cục QLD và Cục ATTP ngày 14/6/2019

Nội dung công văn xem tại đây