Công văn số 1050/QLD-GT của Cục quản lý dược về việc thanh quyết toán chi phí thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng đóng gói ít cạnh tranh có giá trúng thầu cao bất hợp lý
[04/09/2018 11:17:01]

Ngày 28/8/2018 Cục quản lý Dược có công văn số 1050/QLD-GT gửi Vụ bảo hiểm y tế - Bộ Y tế liên quan đến công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của Bảo hiểm xã hội việt nam về việc thanh toán chi phí thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng đóng gói ít cạnh tranh có giá trúng thầu cao bất hợp lý.

(Nội dung công văn đính kèm)