Công văn của Cục QLD về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng CP tại Công văn số 481/TTg-KTTH ngày 31/3/2008
[03/08/2009 16:26:54]

    Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng CP tại Công văn số 481/TTg-KTTH ngày 31/3/2008 về việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu , kiềm chế nhập siêu và đảm bảo cân đối cung cầu, quản lý các mặt hàng thiết yếu , ngày 02/4/2008, Bộ Y tế đã có Công văn số 2255/BYT-QLD gửi UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương .Ngày 03/4/2008 , Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 3024/QLD-GT gửi các Cơ sở sản xuất , kinh doanh dược phẩm , nêu ra các nội dung chỉ đạo để ổn định thị trường dược phẩm

    Bình ổn giá là một mục tiêu rất quan trọng và lại đặc biệt quan trọng trong thời điểm có nguy cơ lạm phát tăng.
Kiềm chế được lạm phát, chính là làm ổn định môi trường kinh tế vĩ mô , làm thuận lợi cho hoạt động của Doanh nghiệp. Kiềm chế lạm phát rất cần sự nổ lực một cách đồng bộ của mọi ngành, mọi cấp.
   Trên tinh thần đó , các Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ các Chủ trương để chấp hành , rà soát lại thực trạng sản xuất, kinh doanh để có các giải pháp thích hợp đối với Doanh nghiệp mình , góp phần vào cố gắng chung của toàn xã hội , như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
     Toàn văn của Công văn số 3024, xin xem ở File đính kèm