Công ty SoliPharma BV của Hà lan có nhu cầu mua Ascorbic acid(Vitamin C)
[19/04/2018 11:36:37]

Công ty SoliPharma BV, một công ty dược phẩm của Hà Lan. địa chỉ: Industrieweg 17 4731 SB Oudenbosch, Netherlands có nhu cầu nhập khẩu Ascorbic acid(Vitamin C) với yêu cầu:

Ascorbic Acid  97% DC approx. 12.000kg

Ascorbic Acid Coated  approx.. 1.200kg

Đơn vị nào có khả năng cung cấp vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty:

Mr Martin Hoks - Purchasing manager

SoliPharma 

Industrieweg 17 4731 SB Oudenbosch, Netherlands

Tel: 0165 315619

Mob. +31 6 524 88 354

(19/04/2018 -VPHH)