Công ty CP DP OPC - Doanh nghiệp duy nhất trong ngành Dược đạt THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
[03/08/2009 16:29:22]
  Chương trình Thương hiệu Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 23/11/2003 và sửa đổi bổ sung tại Quyết định 250/2006/QĐ-TTg ngày 31/10/2006
    Qua khảo sát mô hình thực tế ở một số nước, trao đổi trực tiếp với một số Hiệp hội, ngành nghề và các Doanh nghiệp, Hội đồng Thương hiệu quốc gia đã phê duyệt Hệ thống tiêu chí lựa chọn Doanh nghiệp tham gia Chương trình tại Quyết định số 0110/QĐ - BTM ngày 25/01/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương). Hệ thống Tiêu chí được ban hành cũng có giá trị như một Tài liệu quan trọng, giúp các Lãnh đạo Doanh nghiệp trong thực hành Quản trị Doanh nghiệp.
    Sau một thời gian nghiên cứu, chuẩn bị một cách nghiêm túc, khoa học, Hội đồng Thương hiệu quốc gia chính thức vận động , lựa chọn các thương hiệu sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện tham gia Chương trình.
    Đã có hơn 1000 Doanh nghiệp liên hệ với Ban thư ký Chương trình và trong đó có 156 Doanh nghiệp đăng ký tham gia. Ban thư ký Chương trình đã liên hệ với các Ngành, chọn ra được 106 Doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện và thông báo để các DN lập hồ sơ chi tiết. Tuy nhiên, chỉ có 53 Doanh nghiệp nộp Hồ sơ.
    Hội đồng Thương hiệu quốc gia đã mời 58 chuyên gia thuộc các ngành , tham gia vào các Ban chuyên gia để đọc và đánh giá hồ sơ của các Doanh nghiệp. Song song, Công ty Nghiên cứu Thị trường TNS đã tiến hành một chương trìNH Điều tra Xã hội về Thương hiệu của các Doanh nghiệp.
    Công ty Cổ phần DP OPC là đơn vị duy nhất trong Ngành Dược có hồ sơ lọt vào vòng cuối cùng. Các kết quả Điều tra Xã hội cũng cho thấy Thương hiệu OPC cũng đạt được độ tín nhiệm tốt. 
     Đánh giá chung của các Ban chuyên gia và Hội đồng Thương hiệu quốc gia đã nhất trí Công ty CP DP OPC đã đủ số điểm được công nhận đạt THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA.
     Dự kiến, Lễ công bố THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA được tổ chức vào 28/02/2008
     Hiệp hội sản xuất - kinh doanh Dược VN chân thành chúc mừng HĐQT, Ban Tổng giám đốc và CBCNV Công ty CP DP OPC nhân sự kiện có ý nghĩa này
(Tin :VPHH)