Chương trình khảo sát thực tế 2017 “Thị trường Mỹ và cơ hội kinh doanh cho Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chính sách XNK thay đổi”
[10/03/2017 10:05:48]

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng kính mời Lãnh đạo/ Quản lý doanh nghiệp tham gia chương trình khảo sát thực tế 2017 “Thị trường Mỹ và cơ hội kinh doanh cho Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chính sách XNK thay đổi” thuộc dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn quốc tế theo hình thức tự trả.

Thời gian: 27/04 - 07/5/2017

Địa điểm: New York, Washington DC, Las Vegas, Los Angeles

Chi phí tham dự sau khi được Dự án hỗ trợ: 108.500.000 đồng/người (đã bao gồm visa, hóa đơn).

Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ trực tiếp:

Liên hệ: Ms. Hằng – 094.351.6666

Email: thuyhangvcci@gmail.com

 (Lịch trình, nội dung chi tiết trong các file đính kèm)