Chương trình đào tạo thuộc dự án"XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM"
[12/08/2009 12:29:54]

         Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) đã thông báo tới Hiệp hội và một số DN về Chương trình đào tạo thuộc dự án"XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VN", thực hiện trong năm 2008

          Chương trình gồm 6 khóa đào tạo (3 ngày/khóa) với các nội dung chính sau đây :
Khóa1: Chuỗi cung ứng : các vấn đề cơ bản (tháng 5/2008)
Khóa 2: Quản lý dự trữ trong chuỗi cung ứng (tháng 6/2008)
Khóa 3: Quản lý lập kế hoạch sản xuất    (tháng 8/2008)
Khóa 4: Quản lý mua hàng và nguồn cung cấp (tháng 9/2008)
Khóa 5: Quản lý khách hàng và phân phối trong chuỗi cung ứng (tháng 10/2008)
Khóa 6: Hệ thống thông tin và quản lý nhân lực trong chuỗi cung ứng (tháng 11/2008)
Các chi tiết về nội dung cụ thể của từng khóa, lệ phí và Phiếu đăng ký tham dự, xin đề nghị các Doanh nghiệp liên hệ theo địa chỉ dưới đây :
TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA -
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 9 Đào Duy Anh, Q. Đống đa, Hà nội
Người liên hệ : Ms. Trần hương Giang
Tel : 04-5742022 (máy lẻ 250)    Mobile : 098.999.8641
Fax :04-5742020 ; 04-5742030