Cho phép xuât khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19
[06/05/2020 10:15:07]

Cục Quản lý Dược vừa có công văn số 5595/QLD-KD ngày 05/05/2020 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "Đồng ý xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị covid-19 đã tạm dừng xuất khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 153/TBpVPCP ngày 10/4/2020, đảm bảo nguyên tắc đáp ứng đủ nhu cầu phòng chống dịch"

Các đơn vị tiếp tục thực hiện xuất khẩu thuốc phòng, chống covid-19 kể từ ngày ban hành công văn này.