Chỉ tiếp nhận hồ sơ xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc theo hình thức trực tuyến từ 1/9/2018
[24/08/2018 09:30:03]

Cục Quản lý Dược vừa ban hành công văn số 16223/QLD-TT về việc xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc trực tuyến.

Theo đó kể từ ngày 1/9/2018, Cục quản lý dược chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc theo hình thức trực tuyến, tại địa chỉ: htttp://125.212.203.66/thongtinthuoc/ hoặc truy cập vào mục "Hệ thống xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc" trên trang thông tin điện tử của Cục quản lý Dược http://dav.gov.vn

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Văn phòng Cục(Tel: 024.37366483), phòng quản lý thông tin, quảng cáo thuốc(Tel: 024.38235812)