Các Doanh nghiệp Dược đã được phong tặng danh hiệu ANH HÙNG LAO ĐỘNG
[03/08/2009 17:02:05]

    Liên tục từ năm 1991 đến nay, Sản xuất Dược phẩm trong nước giữ được tốc độ tăng trưởng cao, từ 15% đến 18%/năm

      Hầu hết các DN đều đã tích cực đầu tư thay đổi Công nghệ, xây mới Nhà xưởng và đặc biệt dành sự đầu tư thích đáng để nâng cao Kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ lao động. Trình độ sản xuất và quản trị Doanh nghiệp được tăng lên đáng kể.
      Giá trị Thuốc sản xuất trong nước năm 2007 đã đạt 8.975,68 tỷ VNĐ, tăng 18% so với năm 2006 và chiếm 50,34% Tổng giá trị thuốc sử dụng trong nước
   Rất nhiều Doanh nghiệp có sự phát triển tốt, được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng và nhiều Danh hiệu khác. Đặc biệt, nhiều Doanh nghiệp có sự phấn đấu bền bỉ, đạt nhiều thành tích xuất sắc, có đóng góp lớn vào sự phát triển chung và đã được Nhà nước phong tặng Danh hiệu ANH HÙNG LAO ĐỘNG. Trong Thời kỳ Đổi mới, đã có 8 Doanh nghiệp được Nhà nước phong tặng Danh hiệu cao quí này. Dưới đây là Danh sách các Doanh nghiệp và Năm được phong tặng :
 1.  XNLH Dược Hậu giang (nay là CTy CP Dược Hậu giang) : 1996
 2. XNDP TW 26 (nay là CTy CP DP OPC)                                    : 2000
 3. CTy Dược-VTYT Bình định                                                        : 2004
 4. CTy CP DP IMEXPHARM                                                             : 2006
 5. CTy CP Dược phẩm Hà tây                                                        :  2006
 6. CTy CP Dược-VTYT Trà Vinh                                                     : 2006
 7. CTy CP XNK Y tế DOMESCO                                                       : 2007
 8. CTy CP Dược-VTYT Thanh hóa                                                 : 2007