Các chương trình đào tạo liên quan: Uu đãi thuế quan trong FTAs và EVFTA có hiệu lực từ 01/8
[15/09/2020 09:40:35]

Trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ DN tăng cường thực hiện giao dịch Thương mại quốc tế thông qua nâng cao năng lực nghiệp vụ và ứng dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm". Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các hoạt động đào tạo, hội thảo để giúp các doanh nghiệp phòng tránh các sai phạm về xuất xứ hàng hóa, thuế XNK, thủ tục hải quan,  luật thương mại quốc tế... Cập nhật các quy định mới, áp dụng hiệu quả, tận dụng các ưu đãi, giảm thuế quan và các thủ tục cho doanh nghiệp. Chi tiết như sau:

Chương trình 1: Hướng dẫn áp dụng và cập nhật các quy định mới về xuất xứ hàng hóa trong các FTAs. Đăng ký thu hồi ms REX. Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định về quy tắc XXHH trong Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ 01/8/2020 – Ngày 18/9

Chương trình 2: Hướng dẫn áp dụng Incoterms 2020, Tài trợ TMQT do chuyên gia ICC giảng dạy – Ngày 14-15/10 ( có phiên dịch Tiếng Việt)

Chương trình 3: Kỹ năng phòng chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố trong hoạt động XNK, TMQT – Ngày 12/9

Các đơn vị muốn tham dự theo hình thức trực tuyến xin vui lòng liên hệ để nhận tài khoản.

Dự án cũng hỗ trợ các hoạt động đào tạo đặc thù tại đơn vị, các giải pháp hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Các đơn vị có nhu cầu riêng cần hỗ trợ chi phí triển khai xin vui lòng liên hệ:

Mr. Quốc Dũng – Phụ trách P. TVĐT – ITB –VCCI

Mobile: 0977354527 – dungtq-itb@vcci.com.vn