Bồi dưỡng ký năng, nghiệp vụ cho cán bộ Pháp chế doanh nghiệp, ngày 25, 31/7/2013
[05/07/2013 09:09:45]

   Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp đồng thời phát huy vai trò hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thành viên trên cơ sở sự hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tổ chức 02 tọa đàm và 01 lớp "Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp" tại Hà Nội.

1. Nội dung và thời gian tổ chức:

- Tọa đàm 1: Chuyên đề"Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng - Những bất cập từ thực tiễn và những sửa đổi bổ xung để khắc phục", tổ chức ngày 25 tháng 07 năm 2013(Buổi sáng)

- Lớp: Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; tổ chức ngày 25 tháng 7 năm 2013(Buổi chiều)

- Tọa đàm 2: Chuyên đề "Thực tiễn thi hành pháp Luật doanh nghiệp, vướng mắc, khó khăn và giải pháp khắc phục" Ngày 31 tháng 07 năm 2013(Buổi sáng);

2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Công đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Kinh phí: Chương trình được tổ chức miễn phí cho các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham dự đăng ký với Ban tổ chức theo địa chỉ: Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739431 - 04.62739432; Fax: 04.62739440; Người liên hệ: Chị Huyền(Email:vannc@moj.gov.vn, DĐ: 0987598758).