Bộ Y tế Sri Lanka mời thầu một số loại thuốc
[24/10/2018 11:15:56]

Hiệp hội nhận được công văn số 19755/QLD-GT của Cục quản lý dược thông báo về việc Bộ Y tế Sri Lanka tổ chức mời thầu một số loại thuốc và đề nghị thông báo tới các doanh nghiệp Dược.

Đề nghị các doanh nghiệp tham khảo file đính kèm.

Doanh nghiệp có nhu cầu, khả năng cung cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp: 

Chủ tịch - Ủy ban mua sắm, Tổng công ty Dược phẩm Sri Lanka

75, Sir Baron Jayatillake Mawatha Colombo 1, Sri Lanka

Tel/Fax: 00 94 11 2335008

Email: impmanager@spc.lk