Bộ Y tế tổ chức bình chọn và trao giải thưởng "Ngôi sao thuốc Việt" lần 2 năm 2019
[19/07/2019 10:47:21]

Thực hiện văn bản số 2880/VPCP-TCCV ngày 31/2/2019 của văn phòng chính phủ về việc tổ chức giải thưởng "Ngôi sao thuốc Việt" và quyết định số 3441/QĐ-BYT ngày 05/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" giai đoạn II, Bộ Y tế tổ chức bình chọn và trao tặng giải thưởng "Ngội sao thuốc Việt" lần thứ 2 năm 2019 cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc và các thuốc sản xuất trong nước.

Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu quy chế, mẫu hồ sơ, cách thức nhận hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ(trong công văn đính kèm) và đăng ký tham gia giải thưởng.