Bình chọn doanh nghiệp và sản phẩm đạt danh hiệu" Ngôi sao thuốc Việt 2014"
[02/04/2014 15:57:57]

Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính Trị và triển khai đề án "Người Việt Nam dùng thuốc Việt Nam" của Bộ Y tế. Cục quản lý Dược đã xây dựng chương trình truyền thông "Con đường thuốc Việt" với mục tiêu truyền thông sâu rộng đến người dân về sự phát triển của ngành Dược Việt Nam cũng như định hướng phát triển theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cục quản lý Dược sẽ công bố các doanh nghiệp sản xuất thuốc và các sản phẩm thuốc sản xuất tại Việt Nam đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt 2014" để truyền thông trong chương trình "Con đường thuốc Việt"

Việc bình chọn các doanh nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt 2014" sẽ do Hội đồng bình chọn là các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực Y dược xem xét, đánh giá theo tiêu chí rõ ràng theo nguyên tắc khoa học, khách quan.

Để  tham gia bình chọn và được truyền thông trong chương trình đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, đối chiếu Bộ tiêu chí Bình chọn, Thể lệ tham gia chương trình(file đính kèm) để chuẩn bị hồ sơ và gửi về Cục quản lý Dược đến hết ngày 15/04/2014.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình xin liên hệ DS.Trương Thị Nguyệt, SDT: 0904302243, Email: nguyetcqld@gmail.com.