Biên bản ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và Hiêp hội phát triển Dược phẩm Hàn Quốc (KIMCo)
[22/07/2022 16:17:52]

Hôm nay, ngày 22/7/2022 tại Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết Biên bản hợp tác hỗ trợ giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam với Hiêp hội phát triển Dược phẩm Hàn Quốc (KIMCo) với mục tiêu thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Dược phẩm giữa hai nước.