BÁO CÁO TÔNG HỢP THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM THÁNG 10 NĂM 2020 VÀ DỰ BÁO
[11/11/2020 15:15:57]

(Theo Báo cáo Thị trường trong nước tháng 10/2020 của Tổ Thị trường trong nước – Bộ Công thương)

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 10 năm 2020 ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt.

Công tác quản lý giá thuốc: Theo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: Trong tháng 10, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 230 triệu USD, 10 tháng ước đạt 2.340 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 300 triệu USD, 10 tháng đạt 2.720 triệu USD; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 23 triệu USD, 10 tháng đạt 23 triệu USD; Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 553 triệu USD, 10 tháng  đạt 4.594,2 triệu USD.

Dự báo xu hướng biện động thị trường dược phẩm tháng 11: Giá thuốc trên thị trường tháng 11 năm 2020 vẫn tiếp tục được duy trì bình ổn, đáp ứng đủ thuốc phục vụ công tác điều trị, không để xảy ra tăng giá đồng loạt, đột biến./.