Đăng ký kế hoạch 2017 thuộc chương trình Hóa dược
[07/04/2016 10:56:35]

   Để triển khai nhiệm vụ của chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020( sau đây gọi tắt là chương trình Hóa dược), năm 2017, chương trình Hóa dược sẽ ưu tiên thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm đặc biệt là các dự án được triển khai từ kết quả của các đề tài thuộc Chương trình Hóa dược. Mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCH ngày 21/02/2011 của Bộ Tài Chính và Bộ khoa học công nghệ.

Các nhiệm vụ khoa học công nghệ tham gia Chương trình Hóa dược sẽ tập trung vào các hướng sau:

- Các loại kháng sinh;

- Thuốc, nguyên liệu làm thuốc chống ung thư;

- Các loại vitamin;

- Các lại thuốc từ dược liệu;

- Các loại tá dược

Các doanh nghiệp có ý kiến đề xuất, các ý kiến góp ý và nhu cầu tham gia chương trình hóa dược đề nghị gửi về Văn phòng hóa dược, Bộ Công thương, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, hà Nội để đăng ký; đồng thời gửi về Cục Quản lý Dược để tổng hợp và phối hợp trong quá trình triển khai;

Hồ sơ đăng ký ký và hướng dẫn đăng ký được đăng tải trên trang web: www.cuchoachat.gov.vn và www.moit.gov.vn