Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp dược VN khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Trịnh Văn Lẩu Nguyên Viện trưởng VKN thuốc TW được bầu làm Chủ tịch HH
[17/06/2022 10:57:00]

Ngày 14 tháng 6 năm 2022 Hiệp hội doanh nghiệp Dược VN đã long trọng tổ chức Đại hội khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027 tại Hà Nội với chủ đề “Hiệp hội vững mạnh, doanh nghiệp phát triển”. Đại hội được vinh dự đón tiếp Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng BYT, Ông Nguyễn Quang Vinh Phó chủ tịch thường trực phòng thương mại và công nghiệp VN(VCCI), và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, VCCI, BHXHVN…cùng các lãnh đạo doanh nghiệp đại diện cho 186  doanh nghiệp hội viên trên toàn quốc.

Ông Trịnh Văn Lẩu Chủ tịch HH khóa VI

Đại hội đã thông qua các văn kiện Đại hội. Báo cáo tổng kết công tác Hiệp hội khóa V nhiệm kỳ 2026-2021, phương hướng nhiệm vụ công tác của Hiệp hội khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027 đã nêu bật các thành tích Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã hoàn thành tốt các phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu do Đại hội Hiệp hội lần thứ V (2016-2021) đề ra:

Ông Nguyễn Văn Tựu Chủ tịch HH khóa V, khai mạc và điều hành Đại hội

Các mặt công tác được triển khai toàn diện và hiệu quả. Ngoài các hoạt động truyền thống, Hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động mới có tính sáng tạo, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và cộng đồng Doanh nghiệp.

Thực sự trở thành tổ chức đáng tin cậy của Doanh nghiệp hội viên, làm tốt chức năng kết nối, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp hội viên, giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước; giữa các Doanh nghiệp hội viên với các Doanh nghiệp trong và ngoài nước

Vai trò của Hiệp hội đã được khẳng định, uy tín ngày càng nâng cao, tổ chức hiệp hội ngày càng phát triển. Hiệp hội thực sự trở thành cánh tay nối dài của cơ quan QLNN góp phần giúp BYT thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về dược trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phương hướng nhiệm vụ công tác khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027:

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy BCH, Khu vực; Đổi mới hoạt động Hiệp hội; chú trọng công tác phát triển hội viên, hoạt động truyền thông, nâng cao hình ảnh Hiệp hội, công tác pháp chế, đào tạo, xúc tiến thương mại,...; khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện  nguyên tắc đạo đức kinh doanh trong khuôn khổ chương trình hành động thúc đẩy thực hiện Liêm chính, đạo đức trong kinh doanh dược.

Thực hiện tốt công tác đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp hội viên;

Tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối, là động lực tác động đến cơ quan QLNN để thúc đẩy xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, VBQPPL, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực dược và lĩnh vực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Nâng cao vai trò là trung tâm, liên kết các doanh nghiệp Dược hội viên, kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội tạo cộng đồng doanh nghiệp dược Việt nam hợp tác, phát triển cùng sự phát triển vững mạnh của Hiệp hội theo chủ đề đại hội “Hiệp hội vững mạnh, doanh nghiệp phát triển”.

Ông Trần Đức Chính, Phó chủ tịch thường trực báo cáo công tác Hiệp hội khóa V và phương hướng nhiệm vụ khóa VI

Phát biểu tại Đại hội Thứ trưởng đánh giá cao những thành tích mà Hiệp hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thay mặt lãnh đạo BYT, thứ trưởng đề nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới và tập trung vào các nhiệm vụ: Tập hợp các doanh nghiệp Dược trên toàn quốc để Hiệp hội ngày càng lớn mạnh; Tiếp tục làm cầu nối giữa các DNVN và các DN nước ngoài trong các hoạt động trao đổi khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại…để đạt được mục tiêu cung ứng đủ thuốc trong nước và tiến tới xuất khẩu; tham gia tích cực hơn nữa vào công tác hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: một số văn bản đang sửa đổi như Luật Dược, thông tư 32 về đăng ký thuốc…theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, các doanh nghiệp Hiệp hội tham gia tích cực để Văn bản khi xây dựng và ban hành phải phù hợp với thực tế. Trong thời gian tới Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động hành chính công.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 ủy viên. Ông Trịnh Văn Lẩu, Nguyên Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc trung ương được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội; năm phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội

Đại hội biểu quyết văn kiện Đại hội và bầu BCH khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027

Thay mặt BCH Hiệp hội khóa VI Ông Trịnh Văn Lẩu Chủ tịch Hiệp hội phát biểu cảm ơn Đại hội và hứa tập thể BCH khóa VI sẽ đoàn kết nhất trí đưa Hiệp hội ngày càng phát triển, làm cầu nối giữa DNVN với các CQQL và với HHDN nước ngoài giúp các DN thuận lợi trong hoạt động SXKD, xây dựng Hiệp hội DNDVN ngày càng lớn mạnh kế thừa và phát huy các thành quả mà BCH các khóa trước đã gây dựng.

Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027