Tên công ty:
Glomed Pharmaceutical Co.,Inc
Địa chỉ:
35, Tu Do Boulevard, VSIP, Thuan An District, Binh Duong Province
Điện thoại:
84 (0650) 3 768823 - 27
Fax:
84 (0650) 3.769094 - 95
Email:
tot@glomedvn.com
Website:
www.glomed.vn
Người đại diện:
Director: Mr Trang Van Tot
Giới thiệu: