Ngày 13/12/2017, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp giữa thành viên Ban soạn thảo và một số chuyên gia về góp ý “dự thảo lần 2 Thông tư thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập”do TS. Trương Quốc Cường,Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì

Hiệp hội nhận được công văn số 2017/QLD-BYT của Cục quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế thông tư 08/2010/TT-BYT ngày 26/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn báo cáo nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh học khi đăng ký thuốc.

Hiệp hội đề nghị Doanh nghiệp hội viên nghiên cứu Dự thảo 3 (đính kèm) và cho ý kiến góp ý về Dự thảo. Góp ý xin gửi về Cục quản lý dược Bộ Y tế và gửi về cho Hiệp hội trước ngày 5/3/2017.

Hiệp hội nhận được công văn số 529/QLD-TT và 530/QLD-TT của Cục quản lý Dược về việc Góp ý dự thảo 3 - Thông tư ban hành Danh mục thuốc không kê đơn và Dự thảo 4 - Thông tư ban hành danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc.

Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp hội viên nghiên cứu 02 thông tư nói trên(file đính kèm) và có ý kiến góp ý gửi về Cục quản lý Dược trước ngày 24/01/2017, theo địa chỉ email: minhngohuong@yahoo.com và bằng văn bản gửi về địa chỉ: 138A Giảng võ, Ba Đình, Hà nội và gửi một bản về Hiệp hội theo địa chỉ: office@vnpca.org.vn.

Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý Mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ và một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý. Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt nam. Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội. Email: tranthithu1308@gmail.com hoặc office@vnpca.org.vn

 

Hiệp hội nhận được công văn số 13468/QLD-CL ngày 21/07/2015 của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý Thông tư hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên tắc tiêu chuẩn GMP đối với cơ sở sản xuất thuốc dược liệu.

Hiệp hội đề nghị Quý doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo(đính kèm) và cho ý kiến góp ý.

Góp ý xin gửi về: Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam trước ngày 28/07/2015 theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Ba đình, Hà Nội, Email: office@vnpca.org.vn