Ngày 22  tháng 10 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 6142/BYT-PC ngày 16/10/2018 Của Bộ Y tế về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

Ngày 4  tháng 10 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 1340/QLD-GT Của Cục quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý của Doanh nghiệp về việc mở rộng Danh mục thuốc Đấu thầu tập trung Quốc gia và Danh mục thuốc đàm phán giá.

ngày 12 tháng 9 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được Giấy mời số 778/GM-BYT ngày 11 tháng 9 năm 2018 về việc mời tham dự "Hội thảo  xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc và xin ý kiến Công tác đăng ký thuốc" diễn ra vào ngày Thứ 7, ngày 15/9/2018

Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Để nghị các doanh nghiệp nghiên cứu có ý kiến góp ý gửi về Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) trước ngày 8/2/2018, Địa chỉ: 138A - Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội SĐT: 024.62732347 và gửi 1 bản về Hiệp hội địa chỉ: 12 Ngô Tất tố, đống đa, Hà Nội. 

Xem Dự thảo: tại đây

Ngày 13/12/2017, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp giữa thành viên Ban soạn thảo và một số chuyên gia về góp ý “dự thảo lần 2 Thông tư thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập”do TS. Trương Quốc Cường,Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì

Hiệp hội nhận được công văn số 2017/QLD-BYT của Cục quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế thông tư 08/2010/TT-BYT ngày 26/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn báo cáo nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh học khi đăng ký thuốc.

Hiệp hội đề nghị Doanh nghiệp hội viên nghiên cứu Dự thảo 3 (đính kèm) và cho ý kiến góp ý về Dự thảo. Góp ý xin gửi về Cục quản lý dược Bộ Y tế và gửi về cho Hiệp hội trước ngày 5/3/2017.

Hiệp hội nhận được công văn số 529/QLD-TT và 530/QLD-TT của Cục quản lý Dược về việc Góp ý dự thảo 3 - Thông tư ban hành Danh mục thuốc không kê đơn và Dự thảo 4 - Thông tư ban hành danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc.

Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp hội viên nghiên cứu 02 thông tư nói trên(file đính kèm) và có ý kiến góp ý gửi về Cục quản lý Dược trước ngày 24/01/2017, theo địa chỉ email: minhngohuong@yahoo.com và bằng văn bản gửi về địa chỉ: 138A Giảng võ, Ba Đình, Hà nội và gửi một bản về Hiệp hội theo địa chỉ: office@vnpca.org.vn.

Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý Mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ và một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý. Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt nam. Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội. Email: tranthithu1308@gmail.com hoặc office@vnpca.org.vn