Tên công ty:
Công ty Dược phẩm Sơn La
Địa chỉ:
63 Đường Lò Văn Giá, Thị xã Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Điện thoại:
022 3852340
Fax:
022 3752962
Email:
Website:
Người đại diện:
DS.Quàng Thị Tiến - Giám đốc:
Giới thiệu: