Tên công ty:
Công ty CP Dược VTYT Quảng Trị
Địa chỉ:
185 Lê Duẩn, Thị xã Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.
Điện thoại:
053 3852367
Fax:
053 3850779
Email:
Website:
Người đại diện:
DS. Nguyễn Văn Tý - Giám đốc
Giới thiệu: