Tên công ty:
Công ty CP Dược phẩm và vật tư y tế Lạng Sơn
Địa chỉ:
Số 2 Nguyễn Du, Phường vĩnh trại, TP.Lạng Sơn
Điện thoại:
0253775145
Fax:
0253872401
Email:
duocphamls@yahoo.com
Website:
Người đại diện:
Phạm Thị Thông - Giám đốc
Giới thiệu:

Lĩnh vực kinh doanh chính: Phân phối dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm