Tên công ty:
Công ty CP Dược, Mỹ phẩm & Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ:
09 Nguyễn Kim, Phường 4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà rịa, Vũng Tàu.
Điện thoại:
064 36286801
Fax:
064 3854866
Email:
ctcpdmpvtm@yahoo.com.vn
Website:
www.baripharco.vn
Người đại diện:
Ông Nguyễn Huy Chiếm - Giám đốc
Giới thiệu: