Tên công ty:
Công ty CP Dược Minh Hải
Địa chỉ:
322 Đường Lý Văn Lâm, Phường 1 ,TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
Điện thoại:
0780 3831133
Fax:
0780 3832676
Email:
mipharmco@vnn.vn
Website:
http://mipharmco.com.vn
Người đại diện:
Ông Nguyễn Thành Bổn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Giới thiệu: