Tên công ty:
Công Ty Chế Biến Dầu Thực Vật và Thực Phẩm Việt Nam
Địa chỉ:
Trụ sở: 101 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - VPDD: 184 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại:
04 38261647 - 04 37190788
Fax:
04 39320107 - 04 37190789
Email:
info@vnpofood.com
Website:
www.daugac.com
Người đại diện:
BS.Nguyễn Công Suất - Giám đốc
Giới thiệu: