Số liệu về tình hình triển khai GPs
[25/09/2009 16:12:42]

Các doanh nghiệp thực hiện GPs tăng mạnh trong năm 2008. Tính đến 31/12/2008 toàn quốc có 312 nhà thuốc đạt GPP(HN:175; TP.Hồ Chí Minh: 122). Số nhà thuốc bệnh viện đạt GPP: 83

Số liệu về triển khai GPs

Năm

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

GMP

18

25

31

41

45

57

66

74

89

GLP

0

6

16

26

32

43

60

74

88

GSP

0

3

8

11

30

42

64

79

108

GDP

 

 

 

 

 

 

 

11

228

GPP

 

 

 

 

 

 

 

7

312

Số liệu về triển khai GPP

STT

Địa phương

Số cơ sở bán lẻ đạt GPP

Nhà thuốc

Quầy thuốc

Nhà thuốc BV

1

Hà Nội

167

 

8

2

TP Hồ Chí Minh

56

 

66

3

An Giang

3

 

3

4

Tiền Giang

1

1

4

5

Đồng Tháp

1

 

1

6

Hậu Giang

 

1

1

 

Tổng số

312

 

Nguồn: Cục quản lý Dược

Nguyên tắc đạo đức