Mời tham dự Hội thảo Dự thảo Nghị định quy định Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
[08/06/2021 14:04:30]

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, trong đó, có nội dung về trách nhiệm của các nhà nhà sản xuất, nhà nhập khẩu về tái chế và xử lý sản phẩm, bao bì là chất thải. Dự kiến quy định này sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì thuộc danh mục các sản phẩm, bao bì phải được tái chế, gồm: sản phẩm điện, điện tử, pin, ắc quy, dầu, nhớt, săm, lốp, phương tiện giao thông, máy móc công trình và bao bì các loại.

Thời gian: 08h00 – 12h00, thứ Tư, ngày 16/6/2021

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh và tiếng Việt

Chi tiết về chương trình và đăng ký tham dự, tham khảo (tại đây)

Nguyên tắc đạo đức