Thị trường dược phẩm tháng 11.2020
[16/12/2020 13:59:31]

Về cơ bản, thị trường dược phẩm trong tháng 11 và 11 tháng năm 2020 được duy trì ổn định, đáp ứng đủ thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh và nhu cầu điều trị của nhân dân, bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hay tăng giá thuốc đột biến.

Công tác quản lý giá thuốc: Theo thông tin do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế: Trong tháng 11, ước giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 250 triệu USD, 11 tháng  2.590 triệu USD; Trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu 303 triệu USD, 11 tháng đạt 3.020 triệu USD; Trị giá nguyên liệu nhập khẩu: 23 triệu USD, 11 tháng đạt 24,6 triệu USD; Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là : 550 triệu USD, 11 tháng  đạt 5.144 triệu USD.

Dự báo xu hướng biện động thị trường dược phẩm tháng 12: Giá thuốc trên thị trường tháng 12 năm 2020 vẫn tiếp tục được duy trì bình ổn, đáp ứng đủ thuốc phục vụ công tác điều trị, không để xảy ra tăng giá đồng loạt, đột biến. Giá thuốc tháng 11 tiếp tục bình ổn./.

(Theo Báo cáo Thị trường trong nước tháng 11/2020 của Tổ Thị trường trong nước – Bộ Công thương)

Nguyên tắc đạo đức