Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, đấu thầu tập trung, thuốc đàm phán giá
[17/08/2020 09:43:12]

Ngày 10/8/2020 Bộ y tế đã ban hành thông tư số 15/2020/TT-BYT ban hành danh mục  thuốc đấu thầu, đấu thầu tập trung, thuốc đàm phán giá

Chi tiết xem tại đây

Nguyên tắc đạo đức