Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động và kiến nghị của cộng đồng Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19
[28/04/2020 14:50:50]

Hiệp hội kính chuyển "Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động và kiến nghị của Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19 gửi Thủ tướng Chính Phủ" của VCCI. Đề nghị các Doanh nghiệp tiếp tục gửi các ý kiến  để có bản báo cáo kiến nghị đầy đủ nhất trình Thủ tướng.

Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ:

Ms. Lã Thị Mai Anh  Văn phòng VCCI

-------------------------------------------------
 [Add]:        Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

 [Tel]:         043. 574 2022 (EXT 381)

 [Mobile]:     0916. 442. 553    

 [Email]:      maianhlavcci@gmail.com

Nguyên tắc đạo đức