Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của doanh nghiệp Hội viên
[31/10/2018 09:35:27]

Để có thông tin, số liệu về kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hội viên, chuẩn bị cho báo cáo năm 2018, Hiệp hội đề nghị các Doanh nghiệp Hội viên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gửi về Văn phòng Hiệp hội để tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý; đồng thời để BCH Hiệp hội phân tích đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội, đưa ra phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Báo cáo xin gửi về văn phòng Hiệp hội trước ngày 15 tháng 11 năm 2018 qua đường bưu điện / Email theo địa chỉ dưới đây:

Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 024 3 8465223 ;       Fax: 024 38465224;      Email: office@vnpca.org.vn

(Công văn số 56/HHD và mẫu báo cáo đính kèm)