Dịch vụ tìm kiếm đối tác, thông tin nhập khẩu miễn phí từ Chính phủ Anh
[14/06/2017 09:47:41]

   Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại Việt nam giới thiệu dịch vụ của Chính phủ Anh nhằm hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu từ UK, muốn tìm kiếm đối tác tin cậy mà không cần mất phí.

   Các công ty Việt Nam gửi yêu cầu tới BBGV trực tiếp hoặc qua email, điện thoại theo mẫu yêu cầu. Bộ phận xúc tiến thương mại của BBGV sẽ cập nhật yêu cầu lên cổng thông tin của CHính phủ Anh(tròng vòng 3 ngày làm việc). Yêu cầu sẽ được kiểm duyệt và xử lý bởi bộ phận phụ trách từ phía CP Anh(trong vòng 10 ngày làm việc). Các công ty Anh tiến hành nộp hồ sơ trước hạn. BBGV sẽ kiểm duyệt hồ sơ năng lực của các công ty Anh và kết nối những công ty phù hợp với doanh nghiệp phía Việt Nam.

   Các doanh nghiệp có tham khảo thêm về thông tin dịch vụ, quy trình đăng ký trong file đính kèm

Nguyên tắc đạo đức