Hướng dẫn tạm thời việc gia hạn SĐK thuốc đăng ký lại
[13/05/2016 10:08:08]

Ngày 06 tháng 5 năm 2016 Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã có công văn số 2577/BYT-QLD về việc hướng dẫn tạm thời việc gia hạn SĐK thuốc đăng ký lại. (Nội dung cụ thể theo công văn đính kèm)