Tên công ty:
Vinh Phuc Pharmaceutical Joint Stock Company
Địa chỉ:
10 To Hieu Str - Dong Da Ward - Vinh Yen City - Vinh Phuc Province.
Điện thoại:
84 0211 3861233
Fax:
84 0211 3862774
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm.Do Van Doanh
Giới thiệu:

Main activities: Manufacturing, trading, exporting, importing medicine, functional food, cosmetics, medical equipments.

Nguyên tắc đạo đức