Tên công ty:
Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company
Địa chỉ:
19-21 Nguyen Van Troi Str - Phu Nhuan Dist - Ho Chi Minh City.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Chairman, General Director: Pharm. Kieu Huu
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức