Tên công ty:
Tien Giang Pharmacetical Joint Stock Company
Địa chỉ:
15 Doc Binh Kieu - Ward.2 - My Tho City - Tien Giang Province.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm. Tran Thi Thu Phong
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức