Tên công ty:
Thien Thao Pharmaceutical Company, Ltd.
Địa chỉ:
28/178 Thai Ha - Dong Da Dist - Ha Noi
Điện thoại:
84 4 35370654
Fax:
84 4 35370650
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Ms Do Huu Duc
Giới thiệu:

Main activities: Distributing domestic licensed pharmaceutical products.

Nguyên tắc đạo đức