Tên công ty:
Thang Long trading company, Ltd.
Địa chỉ:
Factory:No 127 Quoc Bao - Tam Hiep - Thanh Tri - Ha Noi Head office: 201 2 floor - Duong Sat Building - No 35 Lang Ha Str - Ha Noi
Điện thoại:
84 4 35146836
Fax:
84 4 35146821
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm.Nghiem Thanh Son
Giới thiệu:

Main activities: Trading medicines, medical devices, Korean ginseng and lingzhi

Nguyên tắc đạo đức