Tên công ty:
Sanofi-Synthelabo Viet Nam Pharmaceutical Venture Company
Địa chỉ:
10 Ham Nghi Str - Ben nghe Ward - Dist.1 - Ho Chi Minh City.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Chrítophe Hirtz
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức