Tên công ty:
SaiGon Pharmaceutical Company, Ltd.
Địa chỉ:
3 Tang Bat Ho - Ward.12 - Dist. 5 - Ho Chi Minh City.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm. Phan Tung Chau
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức