Tên công ty:
Sa Vi Pharmaceutical Joint Stock Company
Địa chỉ:
Z01, 02, 03 Tan Thuan Industrial - Tan Thuan Dong Ward - Dist. 7 - Ho Chi Minh City.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
General Director: Pharm. Tran Tuu
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức