Tên công ty:
Quang Minh Pharmaceutical and trading joint stock company
Địa chỉ:
4A Lo Lu - Truong Thanh Ward - Dist. 9 - Ho Chi Minh City.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Giám đốc-Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Thanh Nhã
Giới thiệu:

Newsletter

Sign up to receive information periodically