Tên công ty:
Pharmaceutical & Medicinal Public Company
Địa chỉ:
367 Nguyen Trai - Nguyen Cu Trinh Ward - Dist.1 - Ho Chi Minh City.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
"General Director: Pharm. Mai Thi Be Chairman: Pharm. Tran Van Nhieu"
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức