Tên công ty:
Ninh Binh Pharmaceutical Joint-stock company
Địa chỉ:
No 12 Le Dai Hanh Str - Ninh Binh City - Ninh Binh Province
Điện thoại:
84(030 3874495 - 3871242 - 3874231)
Fax:
84 030 3876521
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm.Bui Tat Thang
Giới thiệu:

Main activities: Manufacturing and trading oriental medicines.

Nguyên tắc đạo đức