Tên công ty:
Nanogen Biopharma Co Ltd
Địa chỉ:
Lot I – 5C Saigon Hitech Park, Tang Nhon Phu Ward, Dist.9, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại:
(848) 3 730 9931 – 3 730 9945
Fax:
(848) 3 730 9963
Email:
info@nanogenpharma.com
Website:
www://nanogenpharma.com
Người đại diện:
Giới thiệu:

Newsletter

Sign up to receive information periodically